Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vindication očištění
vindication omluva
vindication ospravedlnění
vindication prokázání
vindication rehabilitace
vindicative mstivý
vindicative pomstychtivý
vindicator obhájce
vindicatory ospravedlňující
vindicatory sankční
vindictive mstivý
vindictive obhajující
vindictive pomstychtivý
vindictive jízlivý
vindictively ospravedlnitelně
vindictiveness mstivost
vindictiveness ospravedlnitelnost
vindictiveness pomstychtivost
vindictiveness jízlivost
vine víno
vinegar ocet
vinegar vinný ocet
vinegar octový
vinegary kyselý
vinery vinice
vinery vinohrad
vines révy
vineyard vinohrad
vineyards vinice
vinic vinný
viniculture vinohradnictví
vino víno
vinous opilý
vinous podroušený
vinous vinný
vinous vínový
vinous opilý vínem
vinous fermentation kvašení vína
Vinson Vinson
vintage vinobraní
vintage zastaralý
vintner vinař
viny popínavý
viny révovitý
viny révový
vinyl vinyl
viol viola
viola viola
viola player violista
violable narušitelný
violable porušitelný
violate porušit
violate nedodržet
violate přestoupit
violate znesvětit
violate zneuctít
violate znásilnit
violated porušený
violates porušuje
violating porušující
violation porušení
violations porušení
violative porušující
violator osoba porušující zákony
violator hanobitel
violator narušitel
violator rušitel
violators osoby porušující zákony
violence násilí
violence hrubost
violence násilnost
violent prudký
violent násilný
violent náhlý
violent násilnický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy