Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
violently násilně
violet fialka
violet fialový
violet violka
violets fialky
violin housle
violinist houslista
violinists houslisté
violins housle
violist houslista
violoncellist cellista
violoncellist violoncellista
violoncello violoncello
VIP velmi důležitá osoba
viper zmije
viperous zmijí
viperous zmijovitý
viperous venom zmijí jed
vipers zmije
virago saň
virago čertice
virago dračice
virago silná a agresivní žena
viral virový
vireo druh hmyzožravého ptáka
Virgil Virgil
virgin panic
virgin panna
virgin nedotčený
virgin neposkvrněný
virgin panenský
Virgin Islands Panenské ostrovy
Virgin Islands of the United States Panenské Ostrovy
Virgin Mary panna Marie
virginal nedotčený
virginal panenský
Virginia Virginia
virginia virginský
Virginia Beach město - Spojené státy americké
Virginia reel druh tance
virginity panenství
virgins panny
Virgo Panna
Virgo Virgo
virgule lomítko
viricide viricid
viridity svěžest
viridity zelenavost
virile schopný sexu
virile mužný
virile silný
virility mužnost
virility mužskost
virility potence
virility síla
virologist virolog
virology virologie
virtual myšlený
virtual virtuální
virtual skutečný
virtual reality virtuální realita
virtually doslova
virtually fakticky
virtually prakticky
virtually skutečně
virtually virtuálně
virtually vlastně
virtue cudnost
virtue ctnost
virtue přednost
virtue statečnost
virtue účinnost
virtues přednosti
virtuosi virtuos
virtuosic virtuozní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy