Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
virtuosity bravura
virtuosity bravurnost
virtuosity dovednost
virtuosity virtuozita
virtuoso virtuos
virtuosos virtuosové
virtuous ctnostně
virtuous čestný
virtuous mravný
virtuous ctnostný
virtuously čestně
virtuousness ctnost
virulence jedovatost
virulence prudkost
virulence virulence
virulent jedovatý
virulent prudký
virulently jedovatě
virulently prudce
virus vir
virus virus
virus preparation virový přípravek
viruses viry
vis-á-vis naproti
vis-á-vis naproti sobě
vis-á-vis proti sobě
vis-á-vis tváří v tvář
vis-á-vis vzhledem ke
vis-a-vis přímo
vis-a-vis vůči
visa vízum
visa dát vízum
visa vstupní vízum
visage vzhled
visage vizáž
Visakhapatnam město - Indie
visas víza
visavis naproti sobě
visavis naproti
visavis proti sobě
visavis tváří v tvář
visavis vzhledem ke
viscera vnitřnosti
visceral viscerální
visceral vnitřní
viscerally vnitřně
viscid vazký
viscid viskózní
viscid lepkavý
viscidity lepkavost
viscometer viskozimetr
viscometric viskozimetrický
viscometry viskozimetrie
viscose viskóza
viscosimeter viskozimetr
viscosity vazkost
viscosity viskozita
viscosity lepkavost
viscount vikomt
viscountcy vikomství
viscountess vikomtesa
viscountess vikomtka
viscounts vikomti
viscounty vikomství
viscous lepkavý
viscus vnitřní orgán
vise svěrák
visibility viditelnost
visible viditelný
visibly viditelně
vision představa
vision vize
vision zrak
vision vidění
visionary vizionářský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy