Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vitamin B complex vitamín B komplex
vitamin B1 vitamín B1
vitamin B12 vitamín B12
vitamin C vitamín C
vitamin D vitamín D
vitamin E vitamín E
vitamin K vitamín K
vitamins vitamíny
vitiate znehodnotit
vitiate zkazit (morálně)
vitiate pokazit
vitiation pokažení
viticulture vinařství
viticulture vinohradnictví
viticulturist vinař
Vito Vito
vitreous skelný
vitreous body průhledná výplň oka
vitreous humor průhledná výplň oka
vitrification zeskelnění
vitrified sklovitý
vitrified zeskelnatělý
vitrify zeskelnatět
vitrine vitrína
vitriol kyselina sírová
vitriol vitriol
vitriolic žíravý
vittles potraviny
vituperate spílat
vituperate tupit
vituperate hanit
vituperation urážení
vituperative hanlivý
vituperative nadávající
vituperative urážlivý
vituperative uřážející
viva ústní zkouška
viva sláva!
viva vivat
viva voce ústní pohovor
vivace živě
vivace vivace
vivacious čiperný
vivaciously čiperně
vivaciousness čipernost
vivacity temperament
vivarium vivárium
vive ať žije!
Vivian Vivian
vivid čilý
vivid svěží
vivid pronikavý
vivid intenzivní
vivid živý
vivid jasný
vivid temperamentní
vividly živě
vividness živost
vividness svěžest
vivify oživit
viviparity živorodost
viviparous živorodý
vivisect rozříznout živé tělo
vivisect provést vivisekci
vivisection vivisekce
vivisection rozříznutí živého těla
vivisectional vivisekční
vivisectionist vivisektor
vixen divoká lstivá žena
vixen liška
vixen herdekbaba
vixenish lstivý
vixenishly lstivě
viz. totiž
vizard hledí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy