Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
blared ječel
blaring řvaní
blarney lichocení
blase znuděný
blaspheme rouhat se
blaspheme proklínat
blaspheme klít
blasphemed proklínal
blasphemed rouhal se
blasphemed klel
blasphemer rouhání
blasphemer klení
blaspheming rouhání
blasphemous rouhavý
blasphemous bezbožný
blasphemously rouhavě
blasphemy rouhání
blast výbuch
blast výstřel
blast odstřel
blast furnace vysoká pec
blast off odstřelit
blast off odstartovat
blast off odpálit
blast you vynadat ti
blasted zatracený
blasted odstřelený
blastema blastem
blaster střelmistr
blasters střelmistři
blasting odstřelování
blasting odstřel
blasting odpálení
blastoderm blastoderm
blastoff odpálení
blastosphere blastula
blasts výstřely
blasts výbuchy
blasts odstřeluje
blastula blastula
blat bečet
blatancy zřejmost
blatancy patrnost
blatant křiklavý
blatantly očividně
blatantly křiklavě
blather blábolit
Blatz Blatz
blaze záře
blaze planout
blaze požár
blaze plápol
blaze hořet
blaze away zahájit palbu
blaze away neustále pálit
blaze away hořet stále
blaze out vzplanout
blaze out rozohnit se
blaze up zahořet
blazed vzplál
blazer sako
blazing sálající
blazing planoucí
blazon erb
blazon erbovní štít
blazon zveřejnit
blazon vyhlásit
blazon rozhlásit
blazonry heraldika
bleach odbarvovat
bleach bělit
bleach bělící
bleach out vybělit
bleached odbarvený
bleached bělený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy