Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vizard štítek
vizier vezír
viziership vezírství
vizir vezír
vizor část helmice rytíře
vizzle vagína
VKT vozidlo-kilometry
Vladimir město - Rusko
Vladivostok město - Rusko
VLF Very Low Frequency
VLSI Very Large Scale Integration
Vltava Vltava
VMT vozidlo-míle
VOC Volatile Organic Compounds
vocable slovo
vocable slůvko
vocabularies slovní zásoby
vocabulary slovníček
vocabulary slovní zásoba
vocabulary book slovníček
vocal hlasový
vocal cords hlasivky
vocalic týkající se samohlásky
vocalic vokální
vocalise vyjádřit
vocalise vyslovit
vocalist zpěvák
vocalization vokalizace
vocalize vokalizovat
vocalize vyjádřit
vocally hlasově
vocally ústně
vocals zpěv
vocation zaměstnání
vocational profesní
vocational týkající se zaměstnání
vocational týkající se povolání
vocational school odborné učiliště
vocationally majíce vliv na zaměstnání
vocations zaměstnání
vocative pátý pád
vocative vokativ
vociferate hlučet
vociferate hulákat
vociferation halas
vociferation hlučení
vociferation hluk
vociferation křik
vociferation pokřik
vociferation rámus
vociferous hlučný
vociferously hlasitě
vociferously hlučně
vociferousness hlučnost
vodka vodka
voe fjord na Shetlandských ostrovech
Vogel Vogel
vogue móda
voguish módní
voice hlas
voice vyjádřit
voice vyslovit
voice rod (slovesný)
voice vyslovit zněle
voice znělost
voice box hrtan
voice mail hlasová schránka
voice-over komentování
voiced produkovaný hlasem
voiced znělý
voiceless němý
voicelessly němě
voicelessness němota
voicelessness tichost
voiceover komentování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy