Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
voicer ladič varhan
voicers ladiči varhan
voices hlasy
voicing ladění varhan
void prázdný
void prázdnota
void neplatný
void anulovat
void dutina
void marný
void neúčinný
void nicota
void prázdno
void pusto
void vyprázdnit
void zrušit
void ratio číslo pórovitosti (půdy)
voidable zrušitelný
voidance anulování
voidance zrušení
voider rušitel
voiding vyměšování
voids nicoty
voids póry
voila tady prosím
voile látka závoje
VOL hodnota života
vol-au-vent pirožek
volant letící
volatile nestálý
volatile těkavý
volatile pomíjivý
volatile prchlivý
volatile přelétavý
volatile těkavý
volatile falut občasný poruchový stav
volatile fault přechodný poruchový stav
volatilities nestálosti
volatility nestálost
volatilize těkat
volatization evaporace
volcanic vulkanický
volcanic effusion sopečný výlev
volcanically vulkanicky
volcanism sopečná činnost
volcano sopka
volcanoes sopky
volcanos sopky
vole hraboš
voles hraboši
Volga Volha
Volgograd Volgograd
Volhynia Volyň
volition vůle
volitional týkající se vůle
volitional volní
volley odehrání míče z voleje
volley salva
volley-ball odbíjená
volleyball odbíjená
volleyball volejbal
volt volt
Volta italský fyzik
voltage napětí
voltage voltáž
voltages napětí
voltaic galvanický
Voltaire Voltaire
volte-face změna názoru
voltmeter voltmetr
volts volty
volture sup
volubility výřečnost
voluble svazek
voluble hovorný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy