Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
voluble řečný
voluble užvaněný
volubly výřečně
volume objem
volume svazek
volume množství
volume hlasitost
volume kapacita
volume míra
volume obsah
volume rozsah
volume efficiency of irrigation set objemová výkonnost závlahové soupravy
volume hydraulic load objemové hydraulické zatížení (nádrže)
volume number číslo svazku
volume of trade objem obchodu
volumes obsahy
volumetric volumetrický
voluminous objemný
voluminously objemně
voluminousness objemnost
voluntarily dobrovolně
voluntarily dobrovolnost
voluntarism voluntarismus
voluntary dobrovolný
voluntary agreements dobrovolné dohody
voluntary export restriction dobrovolné dovozní omezení
volunteer dobrovolník
volunteer dobrovolně
volunteered dobrovolně přihlášený
volunteering dobrovolné přihlášení
volunteers dobrovolníci
voluptuary požitkář
voluptuous požitkářský
voluptuous prostopášný
voluptuous rozkošný
voluptuous smyslná
voluptuous smyslný
voluptuous vnadná
voluptuous rozkošnický
voluptuously smyslně
voluptuousness smyslnost
volute ve tvaru křivky závitu
volute voluta
Volvo značka automobilů
vomit zvratek
vomit zvracení
vomit chrlit
vomit dávidlo
vomit zvracet
vomit dávit
vomit zvratky
vomit vydávit
vomit vyzvracet
vomited zvracel
vomiting zvracení
vomits zvrací
vomitus zvratky
voodoo černošský kouzelník
voodoo čarodějnický kult
voodoo kouzelník
voodoo modla
voodoo čáry
voodooism čarodějnictví
voracious žravý
voracious nenasytný
voracious dychtivý
voraciously dychtivě
voraciousness dychtivost
voracity žravost
Voronezh město - Rusko
vortex vír
vortexes víry
vortices víry
vorticity víření
vorticity vířivost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy