Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Voss Voss
votary stoupenec
vote hlasování
vote hlasovat
vote volit
vote down přehlasovat
vote out odvol. z vol. úřadu výběrem opozice
voted hlasoval
voted volený
voter volič
voters voliči
votes hlas
voting hlasovací
voting hlasování
voting booth volební budka
voting machine sčítačka volebních hlasů
votive slíbený
votive votivní
vouch dát osobní záruku
vouch dosvědčit
vouch zaručit
voucher kupon
voucher bon
voucher ručitel
voucher poukaz
voucher poukaz
vouchers podklady
vouches dává osobní záruku
vouchsafe udělit
vouchsafe ráčit
vouchsafed propůjčený
Vought Vought
vow slíbit
vow přísahat (slavnostně)
vow slib (slavnostní)
vowed slíbený
vowel samohláska
vowels samohlásky
vower slibující osoba
vowing slibuje
vows sliby
vox hlas
vox populi hlas lidu
voyage dlouhá cesta
voyage plavba
voyage plavit se
voyage cesta
voyage let
voyaged plavený
voyager cestovatel
voyager mořeplavec
voyagers cestovatelé
voyagers mořeplavci
voyages dlouhé cesty
voyages cesty
voyages plavby
voyageur lodní dopravce
voyaging cestování
voyagings cestování
voyeur voyeur
voyeur voyeurka
voyeurism voyeurismus
voyeuristic voyeurský
VP = vice president viceprezident
VPL Visible Panty Line
VR Virtual Reality
Vreeland Vreeland
vs proti
VT Virtual Time
VTB Vestibular Test Battery
Vulcan římský bůh ohně
Vulcan Vulkán
vulcanisation vulkanizace
vulcanise vulkanizovat
vulcanised vulkanizovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy