Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vulcaniser vulkanizér
vulcanite vulkanit
vulcanization vulkanizace
vulcanize vulkanizovat
vulcanized vulkanizovaný
vulcanizer vulkanizátor
vulcanizer vulkanizér
vulgar sprostý
vulgar fraction jednoduchý zlomek
vulgar person sprosťák
vulgarian zbohatlík
vulgarism sprosťárna
vulgarism vulgarismus
vulgarism vulgárnost
vulgarity hrubost
vulgarity nevkusnost
vulgarity obyčejnost
vulgarity vulgárnost
vulgarization popularizace
vulgarization vulgarizace
vulgarize vulgarizovat
vulgarly sprostě
Vulgate latinská bible
vulgate lidová řeč
vulnerabilities slabá místa
vulnerability zranitelnost
vulnerability group riziková skupina
vulnerable zranitelný
vulnerable napadnutelný
vulnerable vystavený
vulnerable bezbranný
vulnerable poranitelný
vulnerable taxon zranitelný druh (živočichů
vulnerably zranitelně
vulpine liščí
vulture sup
vultures supi
vulturous supí
vulturous supovitý
vulturous žravý
vulva zevní části ženských genitálií
vulva pohlaví
vulva venušin pahorek
vulva vulva
vulvae zevní části ženských genitálií
vulval vulvální
vulvar vulvální
vulvectomy vulvektomie
vulvitis vulvitida
vulvovaginitis vulvovaginitida
vying rivalita
vying soupeření
vying soupeřící
významná observatoř) palomino plemeno koně
W8 Wait
W8ING WaitING
WA Washington
WAB? What
Wabash Wabash
wack cvok
wack pošuk
wacko blázen
wacky cáknutý
wacky ztřeštěný
wacky šílený
Waco Waco
wad sémě
wad tampon
wad ucpávka
wad zátka
wad of cash zatraceně mnoho peněz
wadding vycpávka
waddle kolébat se
wade brod
wade brodění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy