Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
waggon povoz
waggon vůz
waggon nákladní vůz
waging angažovati se
Wagner Wagner
Wagner Wagner
wagon nákladní vůz
wagon povoz
wagon vagon
wagon train karavana vozů
wagon train kolona povozů
wagon-lit lůžkový vůz
wagoner povozník
wagoner vozka
wagoner kočí
wagons vagóny
wagtail konipas
Wahl Wahl
waif opuštěné dítě
waif nalezenec
Waikiki Waikiki
wail nářek
wail bědování
wail bědovat
wailer truchlící
wailful naříkavý
wailing bědování
wailing kvílení
wain povoz
wain vůz
wainscot deskování
wainscot táflování
wainscot táflovaný
wainscot táflovat
wainscot obkládání dřevem
wainscoting táflování
wainscotting deštění
wainscotting táflování
waist opasek
waist pás
waist-deep sahající do pasu
waist-high sahající po pás
waistband pás
waistcoat vesta
waistline obvod pasu
wait čekat
wait počkat
wait obsluhovat
wait vyčkávat
wait a minute počkejte chvilku
wait around nečinně čekat
wait for počkat
wait for dočkat se
wait for čekat na
wait on obsloužit
wait on obsluhovat
wait on posluhovat
wait on customers v:
wait out přečkat
wait out vydržet
wait until dočkat se
wait up počkat si
wait up zůstat vzhůru
wait up obsluhovat
wait up for počkat na něco
wait! počkejte!
Waite Waite
waited čekal
waited čekali
waiter číšník
waiter podnos
waiting čekající
waiting vyčkávání
waiting čekání
waiting game vyčkávací hra

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy