Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
waiting list čekací linka
waiting list pořadník
waiting list seznam čekatelů
waiting room čekárna
waitress číšnice
waitress servírka
waitresses číšnice
waitresses servírky
waits čeká
waive netrvat
waive zříci se
waived odložil
waived odsunul
waived zprostil
waiver odmítnutí
waiver vzdání se
waiver zřeknutí se
wake wake/woke/woken
wake bdění
wake bdít
wake budit
wake probudit
wake vzbudit
wake up vzbudit se
wake up budit
wake up budit se
wake up probouzet se
wake up probudit se
wake-robin rostlina: árón plamatý (Arum maculatum)
wakeful bdělý
wakeful bdící
wakeful ostražitý
wakefulness bdělost
waken probudit
wakes probouzí
waking jdoucí
waking up probouzení se
waking up probouzející se
Walbridge Walbridge
Walcott Walcott
Walden Walden
Waldheim Waldheim
Waldo Waldo
Waldorf Waldorf
Waldron Waldron
wale bočnice
wale jizva
wale vrub
Wales Wales
Wales Wales
Walford Walford
walk chodit
walk chodívat
walk procházet se
walk procházka
walk projít se
walk jít pěšky
walk about chodit sem a tam
walk about procházet se
walk around chodit kolem dokola
walk around poflakovat se
walk away lehce porazit
walk away odejít
walk back ustoupit
walk back změnit své stanovisko
walk down sejít dolů
walk down nechat daleko za sebou
walk in uvést
walk in vejít
walk of life profese
walk off odvést
walk off ukrást
walk off odejít
walk out vyjít ven
walk out odejít

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy