Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bleacher bělič
bleacher bělidlo
bleaching bělení
bleak neradostný
bleak bezútěšný
bleaker pustší
bleaker pochmurnější
bleakest nejpochmurnější
bleakly nevesele
bleakly chladně
bleakness ponurost
bleakness pochmurnost
bleakness nehostinnost
blear zamžít
blear zamžený
blear zakalený
blear-eyed uslzený
blearily zakaleně
bleary zakalený
bleary kalný
bleary-eyed uslzený
bleat mekot
bleat mečet
bleat bečet
bleating mečení
bleating kňourání
bleb bublinka
bleb puchýřek
bled krvácel
bled bleed/bled/bled
bleed bleed/bled/bled
bleed krvácet
bleed to death vykrvácet
bleeder příživník
bleeder krvácející osoba
bleeding krvácení
bleeding krvácející
bleeding krvácivost
bleeding heart soucítící s poškozenými
bleeds krvácí
Bleeker Bleeker
bleep pípnutí
bleep pípat
bleeper pípátko
blemish poskvrna
blemish pokazit
blemish vada
blemish poškodit
blemish poskvrnit
blench ucuknout
blend míchat
blend smíchat
blend smísit
blend vmíchat
blend směs
blend mísit
blend in vmíchat
blend in smíchat
blend in přimíchat
blende sfalerit
blende blejno
blended smíšený
blender šlehač
blender mixér
blenders míchačky
blending promíchávání
blending směšování
blending mísení
blending míchání
blends míchat
Blenheim město - Nový Zéland
blenny slizoun
blepharospasm blefarospazmus
bless žehnat
bless blahořečit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy