Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wanderer tulák
wandering potulný
wandering přemísťování
wandering toulavý
wandering toulající se
wandering albatross albatros stěhovavý
wanderlust toulavost
wanders potuluje
wane pomíjet
wane slábnout
wane úbytek
wane ubývat
waned slábl
waned ubýval
Wang Wang
wang bimbásek
wangle vymámit
wangle zfalšovat
waning nočních
waning temných
waning tmavých
wank masturbovat
wank onanování
wank onanovat
wanker curak (VB)
wanly mdle
wanly vyčerpaně
wanna chtít
wannabe osoba chtějící někým být
wannabe rádoby
wannabe aspirant
wanness sinalost
Wansley Wansley
want potřeba
want přát
want chtít
want potřebovat
want nedostatek
want požadavek
want nouze
want přát si
want ad inzerát
wanted chtěl
wanted hledat
wanted hledaný
wanting nedostačující
wanting natvrdlý
wanting in nemající
wanton rozpustilý
wanton oplzlý
wanton necudný
wanton svévolný
wantonly bezohledně
wantonness bezohlednost
wantonness svévolnost
wants požadavky
wants chce
wants potřeby
wantwit blázen
wapiti jelen wapiti
war válčit
war válka
war válečný
war baby dítě války
war bonnet válečnická čelenka
war bride válečná nevěsta
war cloud válečná hrozba
war correspondent válečný zpravodaj
war crime válečný zločin
war criminal válečný zločinec
war cry bojový pokřik
war dance válečný tanec
war game válečná hra
war god bůh války
war hawk válečný jestřáb

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy