Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
warm ohřát
warm srdečný
warm vroucí
warm vřelý
warm zahřát
warm zahřívat
warm hřát
warm front teplá fronta
warm up ohřát se
warm up oteplit se
warm up nahřát
warm up ohřát
warm up ohřívat
warm up přihřát
warm up rozehřát
warm up rozparádit
warm up rozproudit
warm up zahřát
warm-blooded horkokrevný
warm-blooded teplokrevný
warm-bloodedness teplokrevnost
warm-hearted dobrosrdečný
warm-hearted laskavý
warm-hearted soucitný
warm-up rozcvička
warm-up rozehřátí
warmblooded horkokrevný
warmed zahřátý
warmed-over ohřívaný
warmer ohřívadlo
warmer ohřívač
warmer teplejší
warmest nejteplejší
warmhearted srdečný
warmhearted dobrosrdečný
warmhearted laskavý
warmhearted soucitný
warming hřející
warming ohřívající
warming ohřívání
warming oteplení
warming vyhřívání
warming zahřívání
warming ohřev
warming irrigation oteplovací závlaha
warmish vlažný
warmly hřejivě
warmly teple
warmly vřele
warmness teplota
warmonger válečný štváč
warmongering harašení zbraněmi
warms hřeje
warms ohřívá
warms zahřívá
warmth teplo
warmth srdečnost
warmth vřelost
warmth vroucnost
warn alarmovat
warn varovat
warn upozornit
warned varovaný
warner signalizátor
warner varující osoba
warning upozornění
warning varování
warning varovný
warning výstraha
warning výstražný
warning výstraha
warning sign varovná cedule
warning signal výstražný signál
warning signs varovné cedule
warningly varovně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy