Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
warnings varování
Warnock Warnock
warns varuje
warp svést
warp osnova
warp vlečné lano
warp perverze
warp bortit
warpaint válečné nalíčení
warpath válečná stezka
warped pokroucený
warped zvlněný
warping borcení
warping deformace
warping kroucení
warping zborcení
warping zkroucení
warping zkřivení
warplane vojenské letadlo
warrant oprávnění
warrant zatykač
warrant příkaz k domovní prohlídce
warrant příkaz k úřední prohlídce
warrant rozkaz
warrant písemný příkaz
warrant ospravedlnit
warrant plná moc
warrant zaručit
warrant officer dozorčí důstojník
warrant officer praporčík
warranted garantoval
warranted zaručený
warranted zaručil
warrantee zmocněnec
warrantee zplnomocněnec
warranter ručitel
warranter garant
warranties záruky
warrantor ručitel
warrantor zmocnitel
warrantor garant
warrants garantuje
warrants zaručuje
warranty záruka
warranty garance
warranty oprávnění
warren králičí nora
warren kralikarna
warring jsoucí ve válce
warrior bojovník
warrior válečník
warrior válečnický
wars války
Warsaw Warsaw
Warsaw hl.m. - Polsko
Warsaw Varšava
warship válečná loď
warships válečné lodě
wart bradavice
warthog prase bradavičnaté
wartime válečná doba
wartlike bradavicovitý
warts bradavice
wartwort lišejník
warty bradavičnatý
Warwick Warwick
wary opatrný
wary ostražitý
wary šetrný
was byl
was byla
was be/was/been
was bylo
was byli
was byly

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy