Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
waste of time mrhání časem
waste paper papír na vyhození
waste paper sběrový papír
waste pile odval
waste pipe odpadová roura
waste water odpadní voda
waste-paper papír na vyhození
wasted promarněný
wasted zbytečný
wasted zničený
wasteful marnotratný
wasteful nehospodárný
wasteful neúsporný
wasteful plýtvající
wastefully neúsporně
wastefulness marnotratnost
wastefulness nešetrnost
wasteland poušť
wasteland pustina
wastelands pustiny
wastepaper papírové odpadky
wastepaper papírový odpad
wastepaper basket koš na papír
wastepond odkaliště
waster marnotratník
waster povaleč
wastes odpad
wastes plýtvá
wasteyard pustina
wasting plýtvání
wasting plýtvaný
wastrel marnotratník
wastrel rozmařilec
Watanabe Watanabe
watch dívat se
watch sledovat
watch kouknout se
watch hlídkovat
watch střežit
watch zhlédnout
watch hlídat
watch hledět
watch hodinky
watch koukat
watch pohlédnout
watch pozorovat
watch hlídka
watch pozorování
watch stráž
watch case pouzdro na hodinky
watch chain řetízek s hodinkami
watch fire strážný oheň
watch glass sklíčko od hodinek
watch key klíček k natahování hodin
watch night bohoslužba
watch night silvestrovská noc
watch out dávat si pozor
watch out for dávat si pozor na
watch out! pozor
watch over hlídat
watch your step dejte pozor
watchable stojící za vidění
watchdog hlídací pes
watched hlídaný
watched pozorovaný
watched sledoval
watched sledovaný
watcher pozorovatel
watchers diváci
watchers hlídači
watches hodinky
watchful všímavý
watchful bdělý
watchfully ostražitě
watchfulness ostražitost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy