Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
watchfulness bdělost
watching hlídací
watching pozorování
watching sledování
watchmaker hodinář
watchmaking výroba hodinek
watchman hlídač
watchman noční hlídač
watchman strážný
watchmen hlídači
watchtower rozhledna
watchword slogan
watchword heslo
water voda
water vodní
water kropit
water namočit
water napájet
water zalévat
water zavodnit
water vlhčit
water zavlažit
water zavlažovat
water bearing system boundary hranice zvodněného systému
water bed vodní postel
water beetle potápník
water biscuit vodový suchar
water blister vodou nalitý puchýř
water bloom vodní květ
water boatman znakoplavka
water body vodní útvar
water body condition stav vodního útvaru
water bottle láhev na vodu
water buffalo buvol indický
water butt sud na dešťovou vodu
water cannon vodní dělo
water cart kropící vůz
water chemistry hydrochemie
water chlorination chlorování vody
water pollution plošné zdroje
watermelon vodní meloun
watermen vodáci
watermill vodní mlýn
waterpipe vodovod
waterpower vodní energie
waterproof nepromokavý
waterproof vodotěsný
waterproofing nepromokavá úprava
waterproofing impregnace
waters vody
waters zalévá
waters protection instruction směrnice pro ochranu vod
watershed vodní předěl
watershed rozvodí
waterside pobřeží
waterside ice led u břehu
watersports čůrání při sexu
waterspout okapová trouba
waterspout průtrž mračen
waterspout vodní smršť
watertight nevyvratitelný
watertight vodotěsný
waterward slope návodní svah (hráze)
waterway vodní cesta
waterways vodní cesty
waterwheel vodní kolo
waterwheel vodní turbína
waterworks vodárny
waterworks vodárna
watery vodnatý
watery vodový
wathershed rozvodí
Watkins Watkins
Watson Watson
watt watt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy