Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wattage příkon
wattage výkon ve wattech
wattage výkon
Wattenberg Wattenberg
Watterson Watterson
wattle proutí
wattle druh keře nebo stromu
watts watty
Waukesha okres v USA
Waupaca okres v USA
wave mávat
wave mávnout
wave vlna
wave vlnit se
wave off zamítnout mávnutím ruky
wave off zrušit platnost sportovního výsledku
wave theory vlnová teorie
wave theory of light vlnová teorie světla
wave-band vlnové pásmo
wave-length vlnová délka
waveband vlnové pásmo
waved mával
waveform tvar vlny
wavefront vlnoplocha
wavefront čelo vlny
waveguide vlnovod
wavelength vlnová délka
wavelengths vlnové délky
waveless bez vln
waveless nezčeřený
waveless nezvlněný
wavelet vlnka
wavelike vlnkovitý
waver váhat
wavering kolísání
wavering třepotání
waves vlny
wavily vlnitě
waviness vlnitost
waving mávání
waving vlnění
wavy vlnitý
wax vosk
wax maz
wax navoskovat
wax voskovat
wax voskový
wax bean fazol obecný
wax figure vosková figurína
wax insect červec
wax moth zavíječ voskový
wax museum muzeum voskových figurín
wax myrtle vřesna vosková
wax plant voskovka
wax-chandler voskař
waxberry plod vřesovky voskové
waxed navoskoval
waxed navoskovaný
waxed voskovaný
waxed paper voskovaný papír
waxen voskový
waxen mrtvolně bledý
waxer voskovací přístroj
waxiness voskovitost
waxing voskování
waxing voskující
waxlike voskovitý
waxwing brkoslav
waxwork vosková figurína
waxworks panoptikum
waxy voskovitý
way dráha
way metoda
way silnice
way cesta

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy