Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
way způsob
way ohled
way postup
way směr
way zřetel
way out podivný
way out východisko
way to go správný směr
way-out podivný
waybill průvodka
wayfarer pocestný
wayfarer poutník
wayfaring pocestný
wayfaring putování
waylaid přepadnout
waylaid vypozorovaný
waylay vypozorovat
waylay zaskočit
waylay vyčíhat si
wayleave souhlas ke vstupu
Wayne Wayne
ways cesty
ways and means možnosti a způsoby
wayside krajnice
wayward vzpurný
wayward nevypočitatelný
waywardly svévolně
waywardly vzpurně
waywardness rozmarnost
waywardness vzpurnost
wayworn zmožený cestou
wayworn ušlý
WBMOD Wide-Band Scintillation Model
WC WC
WC záchod
WC záchodek
WCAGA What Comes Around
WCED Světová komise pro životní prostředí a rozvoj
WCTYBTWHTKY We Could Tell You
WDA orgán zodpovědný za uložení odpadů
WDF What Da F---?
WDF paliva z odpadů
WDYMBT What Do (or Did) You Mean By That?
we my
we are jsme
we can můžeme
we can not nemůžeme
we have máme
we have to musíme
we ll budeme
we ll see uvidíme
we must musíme
we need potřebujeme
we re making děláme
we re not nejsme
we ve máme (zkrácené we have)
we want chceme
we will budeme
we will go půjdeme
we will meet sejdeme se
we will meet up sejdeme se
we would bychom
weak slabý
weak complementarity slabá komplementarita
weak currency slabá měna
weak market slabý trh
weaken oslabit
weaken slábnout
weakened oslabený
weakening ochabnutí
weakening oslabení
weakens oslabuje
weaker slabší
weakest nejslabší
weakish slaboučký

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy