Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
weakish dosti slabý
weakling slaboch
weakly slabě
weakness slabost
weakness slabina
weaknesses slabiny
weal pruh
weal šleh
weal podlitina
wealth bohatství
wealth majetek
wealth jmění
wealth blahobyt
wealth effects efekt bohatství
wealth tax daň z bohatství
wealthier bohatší
wealthier majetnější
wealthiest nejbohatší
wealthiness zámožnost
wealthiness bohatost
wealthy bohatý
wealthy majetný
wealthy zámožný
wean odstavit
wean odvyknout
weaned odstavený
weaning odstavení mláděte
weapon zbraň
weaponry výzbroj
weaponry zbraně
weapons zbraně
weapons plutonium zbraňové plutonium
wear wear/wore/worn
wear opotřebení
wear oblečení
wear oblékat
wear mít na sobě
wear nosit
wear nosí
wear opotřebovat
wear nošení
wear obnosit
wear oděv
wear opotřebování
wear otěr
wear and tear opotřebení
wear away ošoupat
wear away omlít se
wear away omílat se
wear away odřít se
wear away zmírnit odpor
wear away scházet
wear away hynout
wear away ztrácet se před očima
wear away vyčerpat se
wear away klesnout
wear away vyprchat
wear away zvolna ubíhat
wear away táhnout se
wear away vléci se
wear away pomalu trávit čas
wear down opotřebovat se
wear off opotřebit se
wear off ztrácet se
wear off ztratit se
wear off mizet
wear off pominout
wear off vyprchat
wear off zanikat
wear on protahovat se
wear on táhnout se
wear on vléct se
wear out opotřebovat se
wear out obnosit
wear out unavit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy