Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wear out vyčerpat
wear out vyčerpávat
wearable nositelný
wearer nositel
wearers nositelé
weariest nejunavenější
wearily unaveně
weariness malátnost
weariness vyčerpanost
weariness únava
wearing opotřebení
wearing opotřebování
wearing vyčerpávající
wearisome nudný
wearisome únavný
wears obléká
wears opotřebovává
wears nosí
weary unavený
weary vyčerpaný
weary nudit se
weary únavný
wearyingly namáhavě
weasel lasice
weasel lasička
weaselly chytracky
weaselly lasičkovitý
weasels lasičky
weather klima
weather povětrnostní
weather obstát
weather odolat
weather zvětrat
weather přestát
weather počasí
weather conditions povětrnostní podmínky
weather forecast předpověď počasí
weather strip těsnicí páska
weather vane větrná korouhev
weather-beaten ošlehaný větrem
weather-beaten zvětralý
weather-bound zdržený pro špatné počasí
weather-worn opotřebovaný počasím
weather-worn zvětralý
weathercock korouhvička
weathercock větrná korouhvička
weathered zvětralý
Weatherford Weatherford
weatherglass barometr
weathering větrání
weathering zvětrání
weathering zvětrávání
weatherman meteorolog
weathermen meteorologové
weatherproof vodotěsný
weathervane větrná korouhev
weatherworn zvětralý
weatherworn opotřebovaný počasím
weave tkát
weave utkat
weaved tkal
weaved utkal
weaver tkadlena
weaver tkadlec
weaving tkaní
web pavučina
web web
web internetové stránky
web tkanina
web síť
web tkanivo
web webový
web síťový
web browsing surfování na internetu
web browsing prohlížení internetových stránek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy