Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
web-footed mající plovací blány
web-toed mající plovací blánu
Webb Webb
webbed s plovací blánou
Webber Webber
webbing popruh
webcam webová kamera
webmaster správce webových stránek
webmaster správce internetové stránky
webs pavučiny
webs sítě
website internetová stránka
Webster Webster
wed wed/wed/wed
wed wed/wedded/wedded
wed oženit
wed provdat
wed vdát
wedded wed/wedded/wedded
wedded ženatý
wedding svatba
wedding ring snubní prsten
weddings svatby
wedge klín
wedge typ golfové hole
wedge vklínit
wedge vtlačit
wedge zaklínit
wedge zaklínovat
wedge-shaped klínovitý
wedge-shaped klínový
wedged klínový
wedgie bota s klínovým podpadkem
wedging klínování
wedging zaklínování
wedlock manželství
Wednesday středa
wednesday středeční
weds vdává
weds žení
wee čurat
wee nepatrný
wee-wee moč
wee-wee močit
weed plevel
weed tráva
weed buřeň
weed plít
weed control potírání plevelů
weed infestation of soil zaplevelení půdy
weed infestation of sowing seed zaplevelení osiva
weed infestation of vegetation zaplevelení porostu
weed out odplevelit
weed out vyplenit
weed out vyplet
weed seeds store in soil zásoba semen plevelů v půdě
weeded odplevelený
weeded vypletý
weeder plečka
weeding plení
weedkiller herbicid
weeds vdovský smutek
weedy zaplevelený
week týden
week-end konec týdne
well-fixed zámožný
well-formed dobře formovaný
well-founded odůvodněný
well-founded opodstatněný
well-head původ
well-head zdroj
well-heeled zazobaný
well-informed informovaný
well-kept pěstěný
well-kept dobře udržovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy