Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
well-knit ucelený
well-knit dobře sestavený
well-known známý
well-made dobře udělaný
well-made urostlý
well-mannered dobře vychovaný
well-mannered slušný
well-meant dobře míněný
well-nigh skoro
well-nigh bezmála
well-off bohatý
well-ordered spořádaný
well-paid dobře placený
well-placed dobře umístěný
well-preserved zachovalý
well-read vzdělaný
well-read sečtělý
well-spoken mluvící zdvořile
well-taken oprávněný
well-thought-of těšící se dobré pověsti
well-thought-out dobře promyšlený
well-timed příhodný
well-timed včasný
well-timed správně načasovaný
well-to-do bohatý
well-tried vyzkoušený
well-tried odzkoušený
well-turned ladný
well-wisher příznivec
well-worn obnošený
wellbeing pocit pohody
wellborn z dobré rodiny
Weller Weller
Welles Welles
wellhead původ
wellhead pramen studny
wellhead zdroj
Wellington hl.m. - Nový Zéland
wellington gumák
wellington holínka
Wellman Wellman
wellness stav dobré nálady a zdraví
wells prameny
wells studny
Welsh Welsh
Welsh velšský
welsh waleština
welsh walesané
welsh waleský
welsh velština
Welsh language waleština
Welsh man Walesan
Welsh woman Walesanka
welsher podvodník
Welshman Walesan
welt podlitina
welt šrám
weltanschauung světový názor
welter změť
welterweight velterová váha
Welton Welton
Weltschmerz svetobol
wen cysta
wen boule
Wenceslas Václav
Wenceslas Square Václavské náměstí
wench holka
wend jít
wend ubírat se
Wendell Wendell
Wendy Wendy
went šla
went šli
went šly
went go/went/gone

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy