Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
went chodil
went jel
went šel
went across přešel
went away odjel
went away odejel
went down sešel
went in vešel
went in zašel
went out vyšel
went round obešel
went through prošel
went under/beneath podešel
Wentworth Wentworth
wept weep/wept/wept
wept brečel
wept plakal
were be/were/been
were byli
were byly
were byla
were given dostali
weren t nebyli
werewolf vlkodlak
werewolves vlkodlaci
Werner Werner
WES systém odpadů k energii
Wesley Wesley
Wesson Wesson
west západní
west západ
West Bank Západní břeh Jordánu
West Germany Západní Německo
West Virginia Západní Virginie
West Virginian obyvatel Západní Virginie
westbound směřující na západ
Westbrook Westbrook
Westchester okres v USA
westerly západní
western západní
Western Europe západní Evropa
Western Hemisphere západní polokoule
Western Samoa Západni Samoa
westerner obyvatel Západu
westerners obyvatelé Západu
westernisation westernizace
westernised westernizovaný
westernised kopírující Západ
westernization westernizace
westernize přizpůsobit Západu
westernized westernizovaný
westernized kopírující Západ
westernmost nejzápadnější
Westfield Westfield
Westminster město - Spojené státy americké
westmost nejzápadnější
Weston Weston
Westphalia Vestfálsko
westward západně
Westwood Westwood
wet vlhký
wet mokrý
wet blanket suchar
wet nurse kojná
wet paint čerstvě natřeno
wet suit neoprénový oblek
wet the bed pomočit postel
wet-look mokrý vzhled
wet-nurse kojná
wether beran
wether skopec
wetland mokřina
wetland mokřad
wetland bažina
wetland nížinatá oblast s močály

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy