Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
what way kudy
whatchamacallit kdo ví kdo
whatever cokoliv
whatever co vlastně?
whatever vše
whatever it means cokoli to znamená
Whatley Whatley
whatnot a kdoví co ještě
whatsoever naprosto žádný
whatsoever vůbec
wheal otok
wheal šrám
wheat pšenice
wheat pšeničný
wheat beer pšeničné pivo
wheaten pšeničný
wheatgerm pšeničný klíček
Wheatland okres v USA
Wheaton Wheaton
whee fíha
wheedle obelstít
wheedle obloudit
wheedle přemlouvat
wheedle přemluvit
wheedle vyloudit
wheedle vymámit
wheedled obelstil
wheedled přemluvil
wheedled vymámil
wheel volant
wheel kolo
wheel koleso
wheel kolový
wheel kotouč
wheel kruh
wheel and deal čachrovat
wheel base rozvor
wheel-base rozvor
wheelbarrow trakař
wheelbarrow kolečko
wheelbase rozvod kol
wheelbase rozvor kol
wheelchair kolečkové křeslo
wheelchair invalidní křeslo
wheelchair invalidní vozík
wheeled kolový
wheeled opatřený koly
wheeler kolář
wheeler vozidlo
wheeler kolové vozidlo
wheeler-dealer čachrář
wheelhouse kormidelna
wheelhouse místnost s kormidlem
wheelie jet po jednom kole
wheeling kroužení
wheeling doprava pomocí vozidel
wheeling jízda na kole
wheelless bez kol
Wheelock Wheelock
wheels kola
wheelwright kolář
wheeze stará fráze
wheeze trik
wheeze šikovný nápad
wheeze extempore
wheeze sípání
wheeze těžce dýchat
wheeze sípat
wheeze supět
wheeze vtip
wheeziness dýchavičnost
wheezy sípavý
Whelan Whelan
whelk druh mořského plže
Wheller Wheller

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy