Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
whistle stop bezvýznamné městečko
whistle-blowing udavačství
whistle-stop s mnoha zastávkami
whistleblow prásknout
whistleblow udat
whistleblow zazpívat
whistled hvízdal
whistled zahvízdal
whistler pískající osoba
whistler svišť
whistles hvízdá
whistles píšťaly
whistling pískání
whit maličko
Whitaker Whitaker
Whitcomb Whitcomb
white bělet
white běloba
white bílek
white bílit
white bledý
white bílá barva
white oční bělmo
white bílý
white běloch
white bílá
white bělošský
white neposkvrněný
white bělmo
white bělost
white admiral bělopásek
white ant termit
white ash jasan bílý
white birch bříza bradavičnatá
white blood cell leukocyt
white blood cell bílá krvinka
white blood corpuscule bílá krvinka
white cedar cypřišek zeravovitý
white corpuscle leukocyt
white currant bílý rybíz
white cypress tisovec dvouřadý
white dwarf bílý trpaslík
white elephant zbytečná přítěž
white elephant danajský dar
white feather bílé pírko
white flag bílá vlajka
white fox polární liška
white gold cukr
white gold bavlna
white goods bílé zboží
white heat vášeň
white heat vroucnost
white horse bělouš
White House Bílý dům
white lead olovnatá běloba
white lie nevinná lež
white magic bílá magie
white man poctivý člověk
white man běloch
white matter bílá hmota
white meat bílé maso
white mustard hořčice bílá
white noise bílý šum
white oak dub bílý
white oak dub zimní
white of egg bílek
white paper bílý papír
White Russia Bělorusko
White Ruthenia Bělorusko
white slave bílá otrokyně
white slavery obchod s děvčaty
white stick loaf veka
white supremacy doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými
white trash bílá nuzota
white vitriol skalice bílá

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy