Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
who jež
who d kdo měl
who s kdo je
who then kdopak
whoa prr!
whodunit detektivka kdo to udělal
whodunit druh detektivního příběhu
whodunnit kdo to udělal?
whodunnit detektivka
whodunnit kdo to udělal
whodunnit druh detektivky
whoever kdokoliv
whoever kdokoli
whole celý
whole úplný
whole celek
whole veškerý
whole všechno
whole celistvý
whole nedotčený
whole neporušený
whole day celodenní
whole milk plnotučné mléko
whole note celá nota
whole number celé číslo
whole piece celek
whole-hearted dobrosrdečný
whole-hearted srdečný
whole-hearted šlechetný
whole-hearted upřímný
whole-heartedly upřímně
wholefood potraviny vcelku
wholegrain celozrnný
wholehearted dobrosrdečný
wholehearted srdečný
wholehearted šlechetný
wholehearted upřímný
wholehearted horlivý
wholehearted energický
wholehearted nadšený
wholehearted seriózní
wholehearted vážný
wholeheartedly naprosto
wholeheartedly vážně
wholeheartedly upřímně
wholemeal celozrný
wholeness celistvost
wholesale velkoobchod
wholesale obchod ve velkém
wholesale velkoobchodní
wholesale banking velkobankovnictví (pro velké klienty)
wholesaler velkoobchodník
wholesalers velkoobchodníci
wholesaling obchodování ve velkém
wholesome prospěšný
wholesome užitečný
wholesomely užitečně
wholesomeness užitečnost
wholewheat celozrnný
wholly docela
wholly zcela
wholly úplně
whom komu
whom koho
whom jehož
whom jimž
whom nimž
whom již
whom niž
whom jichž
whom nichž
whom jimiž
whom nimiž
whom kým
whom kom

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy