Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wickets okénka
WIDA Weather Impact Division Aids
wide široce
wide široko
wide zeširoka
wide široký
wide širý
wide šíře
wide obšírný
wide rozlehlý
wide rozsáhlý
wide vytřeštěný (oči)
wide awake neospalý
wide awake úplně bdělý
wide-awake bdělý
wide-awake ostražitý
wide-awake probuzený
wide-eyed naivní
wide-open široce otevřený
wide-ranging rozmanitý
wide-screen širokoúhlá obrazovka
wide-span irrigation machine širokozáběrový zavlažovač
wide-spread rozšířený
wideband širokopásmový
widely široko
widely široce
widen rozšířit
widen rozšiřovat
widened rozšířený
widening rozšiřování
wider širší
widescreen širokoúhlý
widespread rozšířený
widest nejširší
widest nejdivočejší
widgeon druh vodního ptáka
widget věcička
widget grafická komponenta
widow vdova
widow ovdovět
widowed ovdovělý
widower vdovec
widowhood vdovství
widows vdovy
width šířka
width šíře
widths šířky
Wieland Wieland
wield třímat
wield power vládnout
wielder osoba třímající něco
wielding mávání
wielding třímání
wiener vídeňák
wiener párek
Wier Wier
wife manželka
wife žena
wife choť
wife paní
wifeless jsoucí bez manželky
wifely týkající se manželky
wig paruka
wig dát ostrou důtku
wig přísně vyčinit
wig umýt hlavu
wig out nadchnout se
wig out vzplanout nadšením
WIGAC When I Get A Chance
wigeon druh vodního ptáka
wigging vyhubování
Wiggins Wiggins
wiggle třepotat
wiggle vrtění
wiggle vrtět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy