Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wilfulness umíněnost
Wilhelm Wilhelm
Wilhelmina ženské křestní jméno
wiliness ochota
wiling ochotný
Wilkes Wilkes
Wilkie Wilkie
Wilkins Wilkins
Wilkinson Wilkinson
will bude
will ochota
will rozhodnutí
will úmysl
will budeš
will budete
will budou
will přání
will vůle
will závěť
will ochotu
will záměr
will answers odpoví
will arrives přijde
will arrives přijede
will attain dosáhne
will ban zakáže
will be bude
will be left over zbude
will becomes stane se
will begin počne
will begin začne
will bring přivede
will bring přiveze
will choose vybere
will come přijde
will come přijede
will come out vyjde
will come out vyjede
will conceive počne
will cross přejde
will eat sní
will enter vejde
will find najde
will find nalezne
will forbid zakáže
will get dostane
will get up vstane
will go půjde
will go away odejde
will go away odjede
will go down sejde
will go out vyjde
will go out vyjede
will go round obejde
will go under podejde
will happen stane se
will help pomůže
will jot down zapíše
will kill zabije
will lead dovede
will lose prohraje
will meet up sejdou se
will not be nebude
will note down zapíše
will pour nalije
will power síla vůle
will put on obuje si
will put on shoes obuje si
will reach dojde
will reach dojede
will read přečte
will remain zůstane
will reply odpoví
will say řekne
will select vybere

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy