Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
will send pošle
will send zašle
will show ukáže
will stand up vstane
will start začne
will stay zůstane
will steal ukradne
will take dovede
will take vezme
will take off zuje
will tell poví
will tell řekne
will wash umyje
will washes vypere
will win vyhraje
will wipe away smaže
will wipe off smaže
will write napíše
will-o -the-wisp bludička
will-o -the-wisp iluze
Willa ženské křestní jméno
Willard Willard
Willcox Willcox
willful záměrný
willfully svéhlavě
William William
William Vilém
Williams Williams
Williamsburg okres v USA
Williamson Williamson
Willie Willie
Willie pinďourek
Willie Francouz
willing ochotný
willingly ochotně
willingness ochota
willingness snaha
willingness dobrá vůle
Willis Willis
Willoughby Willoughby
willow vrba
willow-pattern ozdobný motiv s vrbou
willowy ohebný
willowy útlý
willpower vůle
Wills Wills
Willy Willy
Willy pinďour
Willy Francouz
willy-nilly chtě nechtě
Wilma ženské křestní jméno
Wilshire Wilshire
Wilson Wilson
wilt zvadnout
wilting chřadnutí
wilting vadnutí
wilting interval interval vadnutí
wilting point bod vadnutí
Wiltshire Wiltshire
wily prohnaný
wimp chudák
wimp neschopný člověk
wimp ňouma
wimp nula
wimp sketa
wimp slaboch
wimp zbabělec
wimple plachetka jeptišky
wimpy slabošský
win vyhrát
win vyhrávat
win win/won/won
win vítězit
win vítězství
win získat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy