Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
blockader kdo provádí blokádu
blockage překážka
blockage blokování
blockbuster komerčně úspěšný film
blockbuster bomba
blockbusting úspěšný
blockbusting senzační
blocked blokoval
blocked zablokovaný
blocked zahrazený
blocked zatarasený
blocked zblokovaný
blocked blokovaný
blocked account zablokovaný účet
blocked account blokovaný účet
blocker překážka
blocker blokař
blockhead tupec
blockhead hlupák
blockheaded natvrdlý
blockhouse pevnůstka
blockhouse opevněná stavba
blocking zatarasení
blocking zahrazení
blocking blokace
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blocks blokuje
blocky hranatý
blocs bloky
Bloemfontein město - Jihoafrická Republika
bloke chlapík
bloke chlap
Blomberg Blomberg
Blomquist Blomquist
blond světlovlasý
blond blonďatý
blond blondýnka
blond plavý
blonde světlá
blonde plavá
blonde plavovláska
blonde plavovlasá
blonde blondýna
blonde blondýnka
blonde světlovlasá
blonder světlejší
blondes blondýnky
blondness světlovlasost
blood pokrevní
blood krev
blood krevní
blood bank krevní banka
blood bath krvavá lázeň
blood corpuscles krvinky
blood donor dárce krve
blood group krevní skupina
blood heat normální tělesná teplota
blood heat normální teplota krve
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blood is up naštvaný
blood is up připravený se bít
blood money špinavé peníze
blood money odškodnění za vraždu blízké osoby
blood poisoning otrava krve
blood pressure tlak krve
blood relation pokrevní příbuzný
blood test krevní zkouška
blood transfusion krevní transfúze
blood type krevní typ
blood vessel céva
blood-horse plnokrevník
blood-letting krvavý
blood-red krvavě červený
blood-vessel céva
bloodbath masakr

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy