Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wisecrack vtipkovat
wisely moudře
wiser moudřejší
wisest nejmoudřejší
wish přát
wish popřát
wish toužit
wish přání
wish tužba
wish přát si
wish touha
wish all the best popřát vše nejlepší
wish list listina přání
wish-list kniha přání
wish-list listina přání
wishbone vidlicovitá ptačí kost
wished chtěný
wished vytoužený
wished toužený
wisher přejícník
wishes přání
wishes přeje
wishes přeje si
wishful přející
wishful toužící
wishful thinking zbožné přání
wishful thinking planá naděje
wishfully toužebně
wishing přání
wishing přející
wishing tužba
wishing-well studna přání
wishy-washy nemastný neslaný
wisp chomáč
wisp křehký
wisp obláček
wisp pramínek
wisp vích
wispy nejasný
wispy vágní
wispy tenký a slabý
wist archaicky znát
wisteria wisterie
wistful melancholický
wistful tesklivý
wistful toužebný
wistfully tesknivě
wistfully toužebně
wistfulness tesklivost
wistfulness tesknota
wit vtip
wit důvtip
wit inteligence
wit vtipnost
wit zdravý rozum
witch čarodějnice
witch doctor šaman
witch hunt hon na čarodějnice
witch-hunt hon na čarodějnice
witchcraft čarodějnictví
witchcraft čarování
witchdoctor šamanka
witchery čarodějnictví
witches čarodějnice
witchlike čarodějnický
with s
with se
with all my heart z celého srdce
with bated breath se zatajeným dechem
with changing přestupný
with grief žalem
with her s ní
with him s ním
with it s tím
with me se mnou

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy