Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
with regard to vůči
with regard to vzhledem
with regard to s ohledem na
with respect to vůči
with the aid of pomocí
with the help of pomocí
with them s nimi
with time časem
with us s námi
with what m
with what s čím
with whom s kým
with you s tebou
with you s vámi
with-it moderní
with-profits s podílem na zisku
withal přitom
withdraw vyzvednutí peněz
withdraw stáhnout
withdraw odstraňovat
withdraw odstranit
withdraw odvolat
withdraw vyjmout
withdraw vytáhnout
withdraw money from vyzvednout peníze z
withdraw v vyzvednout
withdraw v vybrat
withdrawable odnímatelný
withdrawal odstranění
withdrawal odvolání
withdrawal skončení
withdrawal stažení
withdrawal ústup
withdrawals ukončení
withdrawals stažení se
withdrawals výběr peněz
withdrawing odebírání
withdrawing odstraňování
withdrawn odebraný
withdrawn stáhnutý
withdrawn stáhnout se zpět
withdrawn stáhnutý zpět
withdraws odstraňuje
withdraws odstupuje
withdrew odvolaný
withdrew stáhnutý
withdrew ustoupil
withe houžev
withe vrbový prut
wither vadnout
wither chřadnout
withered zvadlý
withering vadnoucí
withers kohoutek
Witherspoon Witherspoon
withheld withhold/withheld/withheld
withheld odepřený
withheld zadržený
withhold odepřít
withhold odmítnout
withhold withhold/withheld/withheld
withhold information neposkytnout informaci
withhold information zadržet
withholding neposkytnutí
withholding odepírající
withholding odmítnutí
withholding tax daň srážená ze mzdy
within uvnitř
within v
within během
within v mezích
within v průběhu
within earshot na doslech
within reach nadosah
within the framework of sth v rámci čeho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy