Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
without beze
without bez
without aniž
without a doubt bezbochyby
without a doubt nepochybně
without changing nepřestupný
without charge bezúplatně
without delay neprodleně
without detriment to st bez újmy na čem
without question bezesporu
without restraint neomezeně
withstand snášet
withstand odporovat
withstand ustát
withstand withstand/withstood/withstood
withstand odolat
withstanding odolávání
withstanding snášení
withstanding vzdorování
withstood withstand/withstood/withstood
withstood odolal
witless bezduchý
witless hloupý
witless neinteligentní
witless nejapný
witless debilní
witness svědek
witness svědectví
witness svědčit
witness stand lavice svědků
witnessed dosvědčil
witnessed byl svědkem
witnesses svědkové
witnesses je svědkem
witnessing dosvědčování
witnessing potvrzování
witnessing být svědkem
wits vtipálci
wits vtipy
wits schopnosti
Witt Witt
witter tlachat
witter žvanit
witticism bonmot
witticism duchaplnost
wittier duchaplnější
wittiest nejvtipnější
wittily duchaplně
wittily vtipně
wittiness duchaplnost
wittiness vtipnost
wittingly schválně
wittingly úmyslně
wittingly vědomě
wittingly záměrně
witty duchaplný
witty vtipný
wive oženit se
wive stát se manželkou
wives manželky
wives ženy
wizard kouzelník
wizard čaroděj
wizard génius
wizard mág
wizardry magie
wizardry kouzelnictví
wizards kouzelníci
wizen scvrklý
wizen seschlý
wizened seschlý
wizened scvrklý
WIZOP Wizard Sysop (the primary forum administrator for a forum)
WL Wright Laboratory
WMD (weapons of mass destruction) zbraně hromadného ničení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy