Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
WOM Word Of Mouth
woman ženská
woman paní
woman žena
woman dáma
woman manželka
woman ženský
woman s ženský
woman s touch ženská ruka (v domácnosti)
woman suffrage volební právo žen
womanfolk ženské
womanhood ženství
womanhood ženskost
womaniser sukničkář
womanish ženský
womanish zženštilý
womanishness zženštilost
womanize zženštit
womanize běhat za ženskými
womanizer sukničkář
womankind ženy
womankind ženské pohlaví
womanlike ženský
womanlike žensky
womanliness ženskost
womanly ženský
womanly žensky
woman´s breast prs
womb děloha
womb lůno
wombat vombat
wombat australský vačnatec
wombats vombati
women ženy
women s room dámské pokoje
womenfolk ženy
womenfolk ženské
won vyhrál
won win/won/won
won zvítězil
won vyhraný
won t nebude
wonder div
wonder údiv
wonder obdivovat
wonder divit
wonder divit se
wonder přemýšlet
wonder uvažovat
wonder říkat si
wonder ptát se sám sebe
wonder drug zázračný lék
wonder of wonders divy divoucí
wondered obdivovaný
wonderful nádherný
wonderful úžasný
wonderful obdivuhodný
wonderful báječný
wonderful podivuhodný
wonderful skvělý
wonderfully nádherně
wonderfully skvěle
wonderfulness báječnost
wonderfulness úžasnost
wondering užaslý
wondering obdivování
wondering udivení
wonderingly udiveně
wonderland pohádková země
wonderland říše divů
wonderment úžas
wonders zázraky
wonders přemýšlí
wondrous úžasný
wondrous nádherně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy