Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
woodpile kopa dříví
woodpusher mizerný hráč šachu
Woodrow Woodrow
woods les
woods dřeva
woodsman dřevorubec
woodsman zálesák
woodsman lesník
woodsmoke opar lesa
Woodstock Woodstock
woodsy lesní
Woodward Woodward
woodwind dřevěný dechový hudební nástroj
woodwork věci ze dřeva
woodworker zpracovatel dřeva
woodworking zpracování dřeva
woodworking dřevoobráběcí
woodworm červotoč
woody lesnatý
woody dřevnatý
woody species dřevina
wooer ctitel
wooer nápadník
wooer uchazeč
woof štěkat
woof zaštěkání
woof haf
woof štěkání
woof útek
woofer druh reproduktoru
woofer hlubokotónový reproduktor
wooing dvořící se
wooing námluvy
wool vlna
woolen vlněný
woolen vlněná látka
Woolf Woolf
woolgathering snění s otevřenýma očima
woolgathering roztěkanost
woollen vlněný
woolliness popletenost
woolliness divokost
woolliness neotesanost
woolliness chlupatost
woolly vlněný
woolly bear housenka přástevníka
Woolworth Woolworth
wooly vlněný
Wooster Wooster
woozily obluzeně
woozily obluzený
woozily opilý
woozy mdlý
Worcester Worcester
Worcestershire kraj Worcester
word slovo
word blindness dyslexie
word class slovní druh
word division dělení slov
word for word doslova
word for word doslovně
word of command povel
word of mouth ústní
word of mouth vyprávění
word order slovosled
word processing zpracování textu
word processor textový editor
word processor textový procesor
word stress slovní přízvuk
word-blind dyslektický
word-blindness dyslexie
word-division dělení slov
word-for-word doslovný
word-of-mouth ústní
word-of-mouth slovní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy