Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
word-painter spisovatel píšící květnatým jazykem
word-perfect do posledního detailu
word-picture barvité líčení
word-picture květnatý popis
wordage slovní zásoba
wordage výrazové prostředky
wordbook slovník
worded vyjádřený
wordier rozvláčnější
wordily mnohomluvný
wordiness upovídanost
wordiness rozvláčnost
wordiness mnohomluvnost
wording formulace
wording stylizace
wording znění
wordless němý
wordless nevyjádřený
wordless bezeslovný
wordless tichý
wordlessly němě
wordplay slovíčkaření
wordplay hra se slovy
words slova
wordsmith mistr pera
wordsmith zdatný básník
Wordsworth Wordsworth
wordy upovídaný
wordy rozvláčný
wore nosil
wore měl na sobě
wore wear/wore/worn
work práce
work pracovní
work čin
work činnost
work dílna
work výroba
work zaměstnání
work dílo
work fungovat
work pracovat
work působit
work způsobit
work dělat
work hníst
work obhospodařovat
work továrna
work účinkovat
work ethic etika práce
work farm pracovní farma
work force pracovní síla
work habits pracovní návyky
work hard pilně pracovat
work in dostat se dovnitř
work in přimíchat
work in přimísit
work in vmísit
work in vmontovat
work of art dílo
work of art umělecké dílo
work off zbavit se
work off odpracovat
work off vylít si zlost
work on pokračovat v práci
work on pracovat na
work out cvičit
work out dopadnout
work out vypracovat
work out vyřešit
work over podávat si
work over přepracovat
work over vzít si do parády
work permit pracovní povolení
work station pracovní stanice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy