Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bloodbath krveprolití
bloodcurdling hrůzostrašný
blooded plnokrevný
blooded čistokrevný
bloodhound slídil
bloodhound policejní pes
bloodiest nejkrvavější
bloodily krvavě
bloodiness krvelačnost
bloodless nekrvavý
bloodless bez krve
bloodless bledý
bloodlessness bledost
bloodline rodokmen
bloodlust krvežíznivost
bloods-and-guts krev a střeva
bloodshed krveprolití
bloodshot krví podlitý
bloodsport myslivost
bloodstain skvrna od krve
bloodstained potřísněný krví
bloodstains skvrny od krve
bloodstock plnokrevníci
bloodstone krevel
bloodstone druh nerostu
bloodstream krevní oběh
bloodsucker vyděrač
bloodsucker pijavice
bloodthirstiness krvežíznivost
bloodthirsty krvežíznivý
bloodthirsty krvelačný
bloodworm druh larvy hmyzu
bloody mizerný
bloody pitomý
bloody zkrvavený
bloody zatracený
bloody krvavý
bloody krvácející
bloody well je to zatraceně pravda!
bloody-minded zlovolný
bloom květ
bloom kvést
bloomer trapná chyba
bloomer kvetoucí určitým způsobem
Bloomfield Bloomfield
blooming kvetoucí
blooming zatracený
blooper pitomost
blossom kvítek
blossom rozkvést
blossom kvést
blossom květ
blossom květy
blossom forth vyrůst
blossom forth rozvinout se
blossom out vyrůst
blossom out rozvinout se
blossom out rozkvést
blossom out vykvést
blossomy květnatý
blot skvrna
blot kaňka
blot out přeškrtat
blot out hladit
blotch skvrna
blotched skvrnový
blotched skvrnitý
blotchy skvrnitý
blotter piják
blotting poskvrňující
blotting paper piják
blotting paper pijavý papír
blotting paper savý papír
blotting-paper pijavý papír
blotto opilý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy