Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
work through propracovat
work through razit si cestu
work to rule striktní dodržování
work to rule pomalá práce
work to rule druh pracovního protestu
work up nastudovat
work up pobouřit
work up propracovat
work up vypracovat
work up vyvinout
work-shy štítící se práce
work-to-rule druh pracovního protestu
workability opracovatelnost
workability proveditelnost
workability uskutečnitelnost
workability zpracovatelnost
workable proveditelný
workaday každodenní
workaday všední
workaday prozaický
workaholic workoholik
workaround dočasné obejití chyby
workaround dočasné řešení
workbench ponk
workbook příručka
workbook školní sešit
workday pracovní den
workday všední den
worked pracoval
worked zpracovaný
worker dělnice
worker dělník
worker pracovnice
worker pracovník
worker pracující
workers dělníci
workers pracovníci
workfare podpora v nezaměstnanosti
workflow pracovní tok
workflow průběh práce
workforce pracovní síla
workforce zaměstnanci
workhorse tažný kůň
workhorse dříč
workhouse chudobinec
working činnost
working provozní
working v provozu
working pracující
working chod
working fungování
working pracovní
working pracování
working capital provozní kapitál
working class proletariát
working day pracovní den
working group pracovní kolektiv
working group pracovní skupina
working hours pracovní doba
working life životnost
working out vypracování
working papers pracovní povolení
working party pracovní skupina
working party pracovní tým
working-out vypracování
workingman dělník
workings důl
workings lom
workingwoman pracovnice
workingwoman dělnice
workless nezaměstnaný
workload pracovní zátěž
workload vytížení
workman pracovník
workmanlike odborný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy