Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
workmanlike odborně provedený
workmanship řemeslnická zručnost
workmanship řemeslnická dovednost
workmanship odbornost
workmanship provedení
workmanship zručnost
workmanship umělěcké dílo
workmanship řemeslné dílo
workmate spolupracovník
workmen pracovníci
workmen dělníci
workout trénink
workpeople dělníci
workpiece obrobek
workplace pracoviště
workroom pracovní místnost
workroom dílna
works závod
works závody
works továrna
works průmyslový podnik
works committee závodní rada
works council závodní rada
worksheet list s pracovními poznámkami
worksheet pracovní výkaz
workshop seminář
workshop dílna
workshops semináře
workshy líný
workspace pracovní plocha
workstation pracovní stanice
workstations pracovní stanice
worktable pracovní stůl
worktables pracovní stoly
worktop pracovní plocha
world svět
world světový
world země
world emergency stockpile světové nouzové zásoby
World Health Organization Světová zdravotnická organizace
World Health Organization WHO World Health Organization
World Health Organization World Health Organization WHO
world power světová velmoc
world record světový rekord
World war světová válka
World War I 1. světová válka
World War II 2. světová válka
world-beater světový šlágr
world-class světová špička
world-famous světoznámý
world-renowned světoznámý
world-view pohled na svět
world-weariness omrzelost životem
world-weary unavený životem
world-wide světový
worldliness světskost
worldliness světáctví
worldly světský
worldly světácký
worldly-wise světaznalý
worlds světy
worldview pohled na svět
worldwide celosvětově
worldwide světový
worm žížala
worm červ
worm gear šnekové kolo
worm gear šnekové soukolí
worm wheel šnekové kolo
worm-eaten prožraný červy
worm-eaten staromódní
worm-wheel šnekové kolo
wormhole červí díra
wormholes červí díry
worming plazení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy