Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
worming prodírání
worming sunutí
wormlike červovitý
worms červy
wormwood pelyněk
wormy červivý
worn wear/wore/worn
worn obnošený
worn opotřebený
worn opotřebovaný
worn out obnošený
worn out opotřebený
worn out utahaný
worn-out opotřebený
worn-out obnošený
worried obávat se
worried starostlivý
worried utrápený
worried ztrápený
worriedly ustaraně
worrier pesimista
worries znepokojuje
worries starosti
worriment starosti
worriment trápení
worrisome obtěžující
worrisome znepokojující
worry dělat si starosti
worry starost
worry trápit se
worry znepokojovat
worry mít starost
worry soužení
worry soužit
worry trápení
worry along potkoukat se
worrying zneklidňující
worrying znepokojující
worryingly znepokojivě
worse horší
worse hůř
worsen horšit
worsen zhoršit
worsen zhoršit se
worsen zhoršovat
worsen zhoršovat se
worsened pokažený
worsened zhoršený
worsening zhoršení
worship uctívat
worship klanět se
worship zbožňovat
worship uctívání
worship bohoslužba
worship mše
worshiped uctívaný
worshipful ctihodný
worshipful důstojný
worshipful uctivý
worshiping uctívání
worshipped uctíval
worshipped uctívaný
worshipped vážený
worshipper věřící
worshipper uctívač
worshippers uctívatelé
worshipping uctívání
worst nejhůř
worst nejhorší
worst špatně
worsted příze z česané vlny
wort mladina
worth cena
worth hodnota
worth cenný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy