Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
worthier vhodnější pro něco
worthiest nejúctyhodnější
worthily zaslouženě
worthiness hodnota
Worthington Worthington
worthless bezcenný
worthless zbytečný
worthless nehodný něčeho
worthlessness bezcennost
worthlessness nicotnost
worthwhile hodnotný
worthwhile užitečný
worthwhile stojící za to
worthwile stát za námahu
worthwile vyplácet se
worthwile stát za to
worthwile kloudný
worthy hodný
worthy důstojný
worthy hoden
Wotan Wotan
would by
would bych
would bychom
would bys
would byste
would -ával
would like chtěl by
would like přeje si
would-be rádoby
woulda would have
wound wind/wound/wound
wound rána
wound poranění
wound poranit
wound zranění
wound zranit
wound vinutý
wounded zraněný
wounded raněný
wounding zraňující
wounds zranění
wounds rány
woven tkaný
wow dojmout
wow zapůsobit
wow
wow vtip
wow páni!
WOWF Witless One Word Followup
WPN Weapon
wrack pohroma
wrack zkáza
wraith přízrak
wraith zjevení
wrangle hádat se
wrangle hádka
wrangle pře
wrangler hádající se osoba
wrangler kovboj
wrangler hašteřivec
wrap obal
wrap balit
wrap zabalit
wrap přehoz
wrap ovinout
wrap zabalení
wrap up balit
wrap up nabalit
wrap up zabalit
wrap up zavinout
wraparound ovinovací
wrapped zabalený
wrapper obal
wrapper obálka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy