Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wrappers obaly
wrapping balení
wrapping paper balicí papír
wraps obaly
wraps zabaluje
wraps ovíjí
wrasse ryba pyskoun
WRATGAS Who Really And Truly Gives A S---
wrath hněv
wrath trest
wrathful hněvivý
wrathful hrozivý
wrathfully zlostně
wreak způsobit
wreath věnec
wreath kruh
wreathe ověnčit
wreathe obtočit
wreathe ovinout
wreathe vít
wreck troska
wreck vrak
wreck zničit
wreck ztroskotat
wreckage vrak
wreckage trosky
wrecked rozbitý
wrecked ztroskotaný
wrecker ničitel
wrecker vyprošťovací vozidlo
wrecking ničení
wrecking vyprošťovací
wrecks trosky
wrecks vraky
wren střízlík
wrench škubnout
wrench vyškubnout
wrench trhnout
wrench vytrhnout
wrench hasák
wrenching kroucení
wrenching kroutící
wrens střízlíci
wrest uchvátit
wrest vyrvat
wrestle zápasit
wrestle potýkat se
wrestle zápolit
wrestler zápasník
wrestler borec
wrestling zápas
wretch nešťastník
wretch mizera
wretch dareba
wretch chudák
wretch ubožák
wretched bídný
wretched ubohý
wretchedly strašně
wretchedly zoufale
wretchedness bída
wretchedness strádání
WRI institut pro světové zdroje
wriggle kroucení
wriggle kroutit se
wriggle kroutit
wriggle svíjet
wriggly kroutící se
wright řemeslník
Wrigley Wrigley
wring ždímati
wring kroutiti
wring mačkati
wring přilnouti
wring wring/wrung/wrung

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy