Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wring mačkat
wring vymačkat
wring vymáčknout
wring vyždímat
wring ždímat
wring out vyždímat
wringer ždímačka
wrinkle vráska
wrinkled vrásčitý
wrinkled zvrásnělý
wrinkles vrásky
wrinkless bez vrásek
wrinkly vrásčitý
wrinkly zkrabacený
wrist zápěstí
wrist watch náramkové hodinky
wrist-watch náramkové hodinky
wristband náramek
wrists zápěstí
wristwatch hodinky
wristwatch náramkové hodinky
writ nařízení
writ rozkaz
writable zapisovatelný
write psát
write write/wrote/written
write napsat
write zapisovat
write zapsat
write back odepsat
write down napsat
write down odepsat
write down zapsat
write down zaznamenat
write in připsat
write off odepsat
write out vypsat
write up popsat
write up sepsat
write-in zapsat
write-off odepsání
write-off odpis
write-off šrot
write-up sepsat
write-up recenze
writer spisovatel
writer spisovatelka
writer pisatel
writers spisovatelé
writes píše
writeup sepsat
writeup recenze
writhe kroutit
writhe svíjet se
writhe svíjet
writhing svíjivý
writing dokument
writing listina
writing rukopis
writing psaní
writing desk psací stůl
writing pad blok
writing paper dopisní papír
writing-desk psací stůl
writing-paper dopisní papír
writings psaná díla
writs příkazy
written write/wrote/written
written napsaný
written psaný
written spisovný
written language psaný jazyk
written language spisovný jazyk
written off amortizovaný
written off odepsaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy