Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
wussy slabý
WV Západní Virginia
WVR Within Visual Range
WW světová válka
WWI 1. světová válka
WWII 2. světová válka
WWS Wife Wants Sex (please wait a tic)
WWW World Wide Web
Wyandotte okres v USA
Wyatt Wyatt
wyvern okřídlený ještěr
wyvern okřídlený dvounohý drak
x x
x address adresa x
X chromosome chromozóm X
x coordinate souřadnice x
x datum line podélná souřadnicová čára
x letter písmeno x
x marks the spot x označuje místo
x operator operátor vzájemného vztahu výrazů
x or operator operátor or
X rated mládeži nepřístupné
X rated s hvězdičkou
x ray paprsek x
X s atmosférické poruchy
x to the nth x na n-tou
x-axes osy x
x-axis osa x
x-axis úsečková souřadnice
X-band kmitočtové pásmo
x-bit vrtací korunka
x-contact kontakt relé
x-cross member křížový příčný nosník
x-datum line podélná souřadnicová čára
x-decoder dekoder řádek
x-frame křížový rám
x-hair nitkový kříž
x-height výška malých liter
x-height výše minusek
x-height výška liter
x-line řádkový vodič
x-out vyškrtnout
x-plates desky vodorovného vychylování
x-punch děrování v jedenáctkovém řádku
x-radiation záření X
X-radiation ozařování rentgenem
X-radiation ozáření rentgenem
x-radiation rentgenové záření
x-radiation Roentgenovo záření
x-ray rentgenový snímek
x-ray rentgenový paprsek
x-ray rentgenové záření
x-ray rentgenovat
x-ray rentgen
x-rays rentgenové paprsky
x-rays paprsky X
x-row jedenáctkový řádek na děrném štítku
x-selector jedmístný volič
x-unit jednotka X
x-y display souřadnicové zobrazování
x-y plotter souřadnicový zapisovač
x-y recording souřadnicový záznam
x/y recorder poměrový zapisovač
x/y recorder souřadnicový zapisovač
xanthate xantogenan
xanthate xantogenát
xanthein xantein
xantheine xantein
xanthene xanten
xanthic žlutavý
xanthic žlutý
xanthic xanthinový
xanthic xantinový
xanthic acid kyselina xantogenová
xanthin žluť mořenová

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy