Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
xanthin xantin
xanthine xantin
Xanthippe xantipa
xanthochroi světlovlasí lidé
xanthoma xantoblastom
xanthoma xantom nádorový
xanthomelanous černovlasý a žluté pleti
xanthone xanton
xanthophyll xantofyl
xanthopsia xantopsie
xanthopterin xantopterin
xanthous žlutavý
xanthous žlutý
xanthous nažloutlý
xanthus xanthus
xanthydrol xanthydrol
Xantipe Xantipa
Xavier Xaver
Xavier Xaverius
Xavier Xavier
Xe Xenon
XE eXtended Edition
xebec šebeka
Xenakis Xenakis
Xenia Xenia
xenia xenie
xenial pohostinný
xenobiotic xenobiotikum
xenogamy xenogamie
xenoglossia xenoglosie
xenograft štěp z cizí tkáně
xenolith xenolit
xenomorphic xenomorfní
xenon xenon
xenon lamp xenonová výbojka
xenophobe xenofob
xenophobia nenávist k cizincům
xenophobia xenofobie
xenophobic xenofobní
Xenophon Xenofón
xenosaprobity xenosaprobita
xeranthemum suchokvět
xerasia chorobná suchost vlasů
xerasia xerazie
xeric suchý
xeric suchomilný
xeroderma xeroderma
xerodermia xerodermie
xerogram xerografický otisk
xerogram xerografická kopie
xerographic xerografická
xerographic xerografický
xerographic copier elektrografický kopírovací přístroj
xerographic copier xerograf
xerographic copy xerografická kopie
xerographic copy xerografický otisk
xerographic copy xerogram
xerographic printer xerografická tiskárna
xerography elektrostatické přenosné kopírování
xerography elektrostatické přenosné rozmnožování
xerography suchý tisk
xerography xerografie
xerography elektrografie
xeronic printer xerografická tiskárna
xerophilous suchomilný
xerophilous xerofilní
xerophthalmus xeroftalmie
xerophyte suchomilná rostlina
xerophyte xerofyt
xeroprint xerokopie
xeropthalmia xeroftalmie
xeroradiography xeroradiografie
xerose xerose
xerostomia xerostomie
Xerox Xerox

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy