Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
xerox kopie
xerox kopírovat elektrostaticky
xerox rozmnožovat elektrostaticky
xerox xeroxovat
xerox xerografie
xerox xerografický stroj
xerox xerografická kopie
xeroxe elektrostaticky kopírovat
xeroxe xeroxovat
Xeroxes Xeroxes
Xerxes Xerxes
XF86 Xfree86
Xfree86 Xfree86
XHTML EXtensible HyperText Markup Language
xi ksí
Xian Xian
XIDB eXtended Integrated Data Base
xiphisterna mečovité výběžky hrudní kosti
xiphisternum mečovitý výběžek hrudní kosti
xiphisternum xifisternum
xiphoid mečovitý
XL XL
Xmas vánoce
Xmass-tree sorting kumulační třídění
XML eXtensible Markup Language
XPT eXternal Page Table
XRE XUL Runtime Environment
XRL rentgenová litografie
XS eXceSs-three code
XSHM X Shared Memory Extension
XST eXperimental Stealth Tactical (Have Blue)
XUL XML User-interface Language
XXL XXL
xxx mající nelegální obsah
xxx podpis negramotného člověka
xylan dřevní guma
xylan xylan
xylem xylem
xylene xylen
xylene dibromide xylyléndiamin
xylidine xylidin
xylitol xylit
xylobalsamum balzámové dřevo
xylobalsamum odvar z balzámového dřeva
xylocarp dřevnatý plod
xylocarpous rodící dřevnaté plody
xylograph dřevoryt
xylographer dřevorytec
xylographic dřevorytecký
xylographic book kniha natištěná z dřevorytových desek
xylographic book xylografická kniha
xylography dřevořezba
xylography dřevorytectví
xylography xylografie
xyloidine xylidin
xylol xylen
xylolite tile xylolitová dlaždice
xylometer xylometr
xylonic acid kyselina xylonová
xylonite celuloid
xylonite xylonit
xylophagous živící se dřevem
xylophagous dřevožravý
xylophagous xylofágní
xylophone xylofon
xylophonic xylofonový
xylophonist xylofonista
xyloquinone xylochinon
xylose xylóza
xylotomous vrtající dřevo
xylotomous dřevožravý
xylyl xylyl
xylyl bromide xylylbromid
xyst xystos
xyster raspatorium

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy