Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
yard goods metrové zboží
yard grass pěstěný trávník
yard line yardová linie
yard marker značka yardu
yard measure pravítko
yard sale garážový prodej
yardage délka v yardech
yardarm část lodi
yardman dělník na venkovní práce
yardmaster posunovač na nadraží
yards yardy
yardstick měřítko
yardsticks měřítka
Yaren hl.m. - Nauru
yarmelke židovská pokrývka hlavy
yarmulke jarmulka
yarn příze
yarn historka
yarn vlákno
yarns vlákna
Yaroslavl Jaroslavl
yarrow řebříček
yataghan jatagan
Yates Yates
yaw odbočení
yaw odbočovat
yaw odchýlení
yaw odchýlit se
yaw vybočit
yawl jola
yawn zívat
yawn nuda
yawn jícen
yawn otvor
yawn zet
yawn zívnout
yawn zívnutí
yawn zívání
yawner zívající osoba
yawning zívání
yawningly zívavě
yaws infekční tropická nemoc
ye vy
ye vás
ye vám
yea ano
Yeager Yeager
yeah ano
yeah jo
year roce
year rok
year ročník
year before last předloni
year of studies ročník
year old letý
year-end konec finančního roku
year-round celoročně
yearbook ročenka
yearling malé dítě
yearling roček
yearlong trvající jeden rok
yearlong celoroční
yearlong roční
yearly roční
yearly každoročně
yearn toužit
yearn for toužit po
yearn for zatoužit po
yearned toužený
yearning touha
yearning toužení
yearningly toužebně
yearnings touhy
years léta
years roky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy