Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
yep jo
Yerevan Jerevan
Yerkes Yerkes
yes ano
yes jo
yes no
yes souhlas
yes man poskok
yes-man podlézavec
yes-man nohsled
yes-man přitakávač
yeshiva židovské setkání
yeshivah židovské setkání
yesterday včera
yesterday včerejšek
yesterdays včerejšky
yesterday´s včerejší
yesteryear uplynulý čas
yet ještě ne
yet ještě
yet stále
yet pořád
yet avšak
yet již
yet leč
yet přece
yeti sněžný muž
yew tis
Yiddish jidiš
Yiddish jidiš
yield dát přednost
yield dávat
yield plodit
yield poskytnout
yield poskytovat
yield přenechat
yield přinášet
yield skýtat
yield ustoupit
yield vynášet
yield vynést
yield výtěžek
yield výnos
yield úrodnost
yield class sklizňová třída
yield curve čára vydatnosti
yield to podlehnout
yield up vynášet
yield up the ghost vypustit duši
yielded získaný
yielding dávání přednosti
yielding poddajný
yielding povolný
yielding výnosný
yielding ohebný
yields přináší
yields výnosy
yields získává
yikes vyjádření leknutí
yikes vyjádření překvapení
yin jin (staročínský záporný ženský princip tmy)
yin and yang jin a jang (v čínské kosmologii a filosofii dvě navzájem protikladné složky
yip ano
yippee
yippee jupíí!
yo těpic
yo hej!
yo-yo jojo
yodel jódlovat
yodeler jódlující
yodeller jódler
yodeller jódlující
Yoder Yoder
yoga jóga
yoghourt jogurt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy